นายธวัชชัย  ทองทิพย์

นายกเทศมนตรีตำบลคำบง

สายด่วนนายก 089-9438617

ข้อมูลทั่วไป

ITA

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 31

เนื้อหา

https://www.facebook.com/khambonglocal2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมสัมมนาททางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
25 พฤศจิกายน 2565 ทต.คำบงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
22 พฤศจิกายน 2565 ประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อม เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุดรธานี
18 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัดและบริษัทไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัด
3 พฤศจิกายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 ตุลาคม 2565 ประกาศจากเทศบาลตำบลคำบง รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง จำนวน 3 ฉบับ
6 พฤษภาคม 2564 แจ้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคำบง
2 เมษายน 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
29 มีนาคม 2564 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง (อย่างไม่เป็นทางการ)
28 มีนาคม 2564 วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ ลงพื้นที่ตำบลคำบง ตรวจหน่วยเลือกตั้งจำนวน 10 หน่วย และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลคำบง
28 มีนาคม 2564 วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลคำบง โดย จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลจ.อ.ธงชัย อาจแดง รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ทำการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน 10 หน่วย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง
25 มีนาคม 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลคำบง โดย จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำบง จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ณ ศาลากลางบ้านคำบง จำนวน 10 หน่วย โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 130 คน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ข่าวราชการ สถ.

ดร.พูลศิริ  โคตรชมภู

ปลัดเทศบาลตำบลคำบง

สายด่วนปลัด 085-010-7335

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 130501ทั้งหมด:
  • 125วันนี้:
  • 155เมื่อวานนี้:
  • 997สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 4668ต่อเดือน:
  • 125ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร