2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. จ.ส.ต.เทียนชัย พันธุบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคำบง นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำบงประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัย สำรวจจำนวนพ่อค้าแม่ค้า และขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนการตรวจหาเชื้อโควิด 2019 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย 1-14 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการ 4ก 2ป (เก็บกวาดให้หมด/กักตัว/กฎหมาย/กลุ่มเฝ้าระวัง/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์)

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากประชาชนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด จากพื้นที่ 3 ตำบล (เขือน้ำ หนองหัวคู และคำบง) โดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบงเป็นจุดคัดกรอง โดยมี จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ปลัดเทศบาลตำบลคำบง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบงให้การต้อนรับ

1 2 3 18
ข้ามไปยังทูลบาร์