สัญลักษณ์และความหมาย

 

alt

 “นางฟ้าโปรยกลีบดอกไม้”

 

ความหมาย : การประทานพรให้ชาวตากฟ้า มีความสุขสวัสดี มีชัย ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญโดยทั่วกัน

Print Friendly, PDF & Email