กองคลัง

นางสาวอาภรณ์ สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.สุพรรณนีย์ ศรีสุราช

จพง.การเงินและบัญชี

น.ส. ขวัญสุดา ไชยพิม

จพง.จัดเก็บรายได้

น.ส.สุชาดา ไชยพิม

จพง.พัสดุ

น.ส.สาริสา ภูรินท์ณภัทร

ผช.จพง.พัสดุ

นายกฤตศิลป์ ก้านสันชัย

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นายศิวกร ภูรินท์ณภัทร

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

น.ส.ทิพยรัตน์ อบชัย

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์