สายด่วนนายก 089-9438617

ข้อมูลทั่วไป

ITA

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 15

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 มีนาคม 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำบง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลคำบง เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7) เป็นวันที่สอง
4 มีนาคม 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
4 มีนาคม 2564 วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ณ เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
4 มีนาคม 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลคำบง ได้จัดการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการโครงการชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3 มีนาคม 2564 วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำบง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลคำบง เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10)
3 มีนาคม 2564 วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้ออกปิดประกาศการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งฯและบัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำบง และปิดประกาศที่ศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้าน ตั่งแต่หมู่ที่ 1 -10 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

สายด่วนปลัด 081-8711691

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 26604ทั้งหมด:
  • 305วันนี้:
  • 231เมื่อวานนี้:
  • 1469สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1022ต่อเดือน:
  • 166ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร