สายด่วนนายก 088-xxxxxxxx

ข้อมูลทั่วไป

ITA

กิจกรรมข่าวสาร

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. จ.ส.ต.เทียนชัย พันธุบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคำบง นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำบงประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัย สำรวจจำนวนพ่อค้าแม่ค้า และขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนการตรวจหาเชื้อโควิด 2019 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย 1-14 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการ 4ก 2ป (เก็บกวาดให้หมด/กักตัว/กฎหมาย/กลุ่มเฝ้าระวัง/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์)

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากประชาชนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด จากพื้นที่ 3 ตำบล (เขือน้ำ หนองหัวคู และคำบง) โดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบงเป็นจุดคัดกรอง โดยมี จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ปลัดเทศบาลตำบลคำบง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบงให้การต้อนรับ

1 2 3 19

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 พฤษภาคม 2564 แจ้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคำบง
5 พฤษภาคม 2564 วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. จ.ส.ต.เทียนชัย พันธุบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคำบง นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำบงประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัย สำรวจจำนวนพ่อค้าแม่ค้า และขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนการตรวจหาเชื้อโควิด 2019 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย 1-14 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการ 4ก 2ป (เก็บกวาดให้หมด/กักตัว/กฎหมาย/กลุ่มเฝ้าระวัง/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์)
3 พฤษภาคม 2564 วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากประชาชนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด จากพื้นที่ 3 ตำบล (เขือน้ำ หนองหัวคู และคำบง) โดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบงเป็นจุดคัดกรอง โดยมี จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ปลัดเทศบาลตำบลคำบง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบงให้การต้อนรับ
23 เมษายน 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ปลัดเทศบาล จ.อ.ธงชัย อาจแดง รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบง ผู้นำชุมชน และคณะอสม. ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมกวาด ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
21 เมษายน 2564 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำบง ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ภายใน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคำบง ทั้ง 4 แห่ง
21 เมษายน 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 จ.อ. ธงชัย อาจแดง รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล และจนท. รพ.สต.คำบง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลคำบง
6 พฤษภาคม 2564 แจ้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคำบง
2 เมษายน 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
29 มีนาคม 2564 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง (อย่างไม่เป็นทางการ)
28 มีนาคม 2564 วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ ลงพื้นที่ตำบลคำบง ตรวจหน่วยเลือกตั้งจำนวน 10 หน่วย และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลคำบง
28 มีนาคม 2564 วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลคำบง โดย จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลจ.อ.ธงชัย อาจแดง รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ทำการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน 10 หน่วย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง
25 มีนาคม 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลคำบง โดย จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำบง จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ณ ศาลากลางบ้านคำบง จำนวน 10 หน่วย โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 130 คน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ข่าวราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/05/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อกศ.มท 0816.3/ว90130/04/256403/05/2564
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่นกศ.มท 0816.1/ว84823/04/256426/04/2564
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯกศ.มท 0816.2/ว77716/04/256416/04/2564
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯกค.มท 0803.4/ว77116/04/256416/04/2564
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)กค.มท 0803.4/ว77216/04/256416/04/2564
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว75709/04/256409/04/2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติกศ.มท 0816.1/ว44405/03/256409/03/2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.5/ว41301/03/256402/03/2564
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10 [รายชื่อ]กค.มท 0803.3/ว42302/03/256402/03/2564
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64)      [เอกสารแนบ]กศ.มท 0816.3/ว40801/03/256401/03/2564
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 [รายชื่อ]กค.มท 0803.3/ว37224/02/256424/02/2564
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)กค.มท 0803.4/ว37124/02/256424/02/2564
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกค.มท 0803.4/ว36323/02/256423/02/2564
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 [รายชื่อ]สน.คท.มท 0808.4/ว34422/02/256422/02/2564
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตบ.มท 0805.2/ว34822/02/256422/02/2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]ตบ.มท 0805.2/ว22304/02/256404/02/2564
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)กค.มท 0803.4/ว20301/02/256401/02/2564
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)กค.มท 0803.4/2360530/12/256330/12/2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติกศ.มท 0816.1/ว362123/11/256323/11/2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกค.มท 0803.4/ว343005/11/256305/11/2563

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคำบง

สายด่วน 081-8711691

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 38200ทั้งหมด:
  • 12วันนี้:
  • 267เมื่อวานนี้:
  • 1154สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1154ต่อเดือน:
  • 163ต่อวัน:
  • 2ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. จ.ส.ต.เทียนชัย พันธุบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคำบง นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำบงประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัย สำรวจจำนวนพ่อค้าแม่ค้า และขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนการตรวจหาเชื้อโควิด 2019 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย 1-14 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการ 4ก 2ป (เก็บกวาดให้หมด/กักตัว/กฎหมาย/กลุ่มเฝ้าระวัง/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์)

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากประชาชนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด จากพื้นที่ 3 ตำบล (เขือน้ำ หนองหัวคู และคำบง) โดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบงเป็นจุดคัดกรอง โดยมี จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ปลัดเทศบาลตำบลคำบง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำบงให้การต้อนรับ